dilluns, 16 d’abril de 2018

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MENJADOR PEL CURS 18-19

QUI ELS POT DEMANAR?
Alumnes de 2n cicle d’Educació Infantil. Primària i ESO, matriculats o prematriculats en un centre educatiu públic o concertat del Baix Llobregat, que no disposin del servei de menjador gratuït i que utilitzin diàriament el servei de menjador.

QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR?
Principalment el de no superar la renda de la unitat familiar, que s’estableix amb les sumes següents:

1r adult (pare,mare,tutor) 9.667,30
2n adult (pare/mare/tutor) 4.833,60
Altres adults de la unitat familiar (com l'avi/a) 2.416,80
Per cada nen de la unitat familiar 2.900,20

Exemple:
Renda màxima unitat familiar de 4 membres
( dos adults i dos infants) 20.301,30

QUIN ÉS EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS?
Les sol·licituds s'hauran de presentar als centres escolars fins el 9 de maig de 2018.
En cas de no tenir encara assignat un centre escolar s'haurà de presentar en el centre on hagueu realitzat la preinscripció.

QUINA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR?
El model normalitzat de sol·licitud degudament signat i amb la documentació que s'especifica en el mateix que es facilitarà en el teu centre educatiu. També es podrà descarregar a www.elbaixllobregat.cat.

Així mateix les families que han sol·licitat un ajut al curs 2017-2018 i no han canviat les seves dades familiars podrà descarregar des de la www.el baixllobregat.cat, el model de sol·licitud complimentat i ho presentaran degudament signat i amb la documentació corresponent.

No es tramitaran les sol.licituds que no estiguin degudament signades per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys i no aportin la documentació obligatòria.

CONCESSIÓ D'AJUTS
A l'inici del curs escolar el teu centre t'informarà de la resolució dels ajuts.
També la podràs consultar a la web www.elbaixllobregat.cat

SOL.LICITUD BEQUES MENJADOR 18-19, descarrega-la aquí!

** No es tramitaran les sol•licituds que no estiguin degudament signades per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys i no aportin la documentació obligatòria.