divendres, 29 de gener de 2016

S'APROVA PER UNANIMITAT AL PLE DE L'AJUNTAMENT LA MOCIÓ AL NO AL TANCAMENT DE LÍNIES DE P3

Ahir dijous 28 de gener, davant de molts nens i nenes presents en la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Sant Feliu, es va aprovar per UNANIMITAT la moció de la Plataforma de la Comunitat Educativa Sant Feliu es Mou, en relació a la proposta de la Generalitat de Catalunya de tancament d'una línia de P-3 curs 2016-2017.

Aplaudim a tot el ple per aquest posicionament!

L'alcalde va destacar la presència de tots els nens i nenes, que assentats al terra de la sala van formar part de l'acte. Vam escoltar la petició de la plataforma en veu de Mireia Mahedero i vam recolzar el seu discurs. Es va destacar que ha estat una decisió presa unilateralment des de l'Administració i que no és un problema aïllat, sino que es veu afectat tot el Baix Llobregat, i la majoria del territori. Es va fer incidència en el desigual tracte alhora de les retallades que reb l'escola pública versus la concertada/privada, i concreta i formalment es va demanar a tot el ple municipal:
#cassolada #plesantfeliu

  1. Que declari oposició i no col.labori amb el Departament d'Ensenyament en la seva política de tancament de línees en l'escola pública.
  2. Que defensi davant el Departament d'Ensenyament la baixada de ràtio com a solució al descens de la natalitat, amb el conseqüent manteniment de plantilla i altres RRHH de l'escola pública.
  3. Esperar a que finalitzi el procés de matriculacions per, si s'escau, determinar  a quina escola pública o concertada s'ha de tancar alguna línia.
  4. Exigir que les escoles finançades amb fons públic però amb titularitat privada, es tractin amb els mateixos barems alhora d'aplicar retallades.
  5. Eliminar de la baremació per accedir al sistema educatiu, els 5 punts corresponents per haver estat escolaritzats en el centre on es presenta la sol.licitud de matrícula, la mare, pare, tutors o germans escolaritzats .
  6. Que es demani al Departament d'Ensenyament que s'obri un procés d'acompanyament a l'escola privada/concertada cap a l'escola pública o bé cap a la privada.

Dijous 4 de febrer 17.30h, nova cita: 
Concentració davant els Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament al Baix Llobregat (C/ Laureà Miró 328, Sant Feliu).