dijous, 26 de febrer de 2015

Renovació Consell Escolar Municipal

Durant aquest mes de Febrer s'ha iniciat el procés de renovació del Consell Escolar Municipal (CEM).
Els Consells Escolars són òrgans de consulta i que tenen com a objectiu principal potenciar la participació dels diferents sectors afectats per a la programació de l'ensenyament no universitari, de manera que hi tenen representació els pares i mares dels alumnes, mestres i professors, personal d'administració i serveis dels centres educatius.  
En el cas del Consell Escolar Municipal hi són representats tots els centres públics i concertats del municipi, els vocals surten escollits d'entre els membres dels consells escolars de cada centre mitjançant una votació.
10 de febrer: Data límit de presentació de candidatures.
13 de febrer: Publicació de candidatures presentades.
17 de febrer: Eleccions  (les eleccions es realitzaran a la planta baixa de Can Ricart)
                        - 9 a 10 h Direccions i Titulars de escoles públiques i concertades.
                        - 13 a 14 h  Mestres i professorat dels centres públics i concertats
                        - 18 a 19 h PAS escoles públiques i concertades
                        - 18 a 19 h Alumnes de les escoles públiques i concertades
                        - 19 a 20 h Pares i mares de les escoles públiques i concertades
 25 de febrer: Constitució del nou Consell Escolar Municipal  (a la sala de plens de l’Ajuntament)

Entre els representants dels pares i mares d'escoles públiques, ha estat escollida la Núria Díaz Sureda, mare de l'escola i que forma del Consell Escolar del nostre centre.

Resultat del procés de votació