dissabte, 28 de febrer de 2015

Es crea una Xarxa d'entitats per a la millora del barri de Mas Lluí

L’AMPA de la nostra escola participa en la iniciativa “Xarxa de Barri”.  

Aquest projecte és iniciativa del programa de Participació Ciutadana de l'Ajuntament i subvencionat per la Diputació.

L'objectiu de la "Xarxa de Barri" és garantir espais de trobada i debat al barri. Així els ciutadans podran debatre, suggerir i fer propostes en benefici de la comunitat.
El projecte pretén el foment del treball en xarxa basada en la solidaritat i la cooperació entre entitats i associacions sense ànim de lucre.
A les reunions ens convoquen a totes les entitats del barri Mas Lluí:
-  Club Ciclista Srint Bike
-  Associació de Comerciants de Mas LLuí
-  Associació de Veïns de Mas Lluí
-  Moviment Ecologista St. Feliu
-  Club Esplai Sant Feliu
-  Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
-  Associació per una Il·lusió
-  Associació Cívica d'Ajuda Mútua
-  Associació Dones Mas Lluí-Catifa Verda
-  AMPA Miquel Martí i Pol
-  Associació de Fondistes Sant Feliu
-  Associació Iniciatives Paralímpiques.

De les primeres sessions de treball han sorgit la proposta de celebrar conjuntament un acte lúdic per a tots veïns i veïnes de cara a la primavera.


dijous, 26 de febrer de 2015

Renovació Consell Escolar Municipal

Durant aquest mes de Febrer s'ha iniciat el procés de renovació del Consell Escolar Municipal (CEM).
Els Consells Escolars són òrgans de consulta i que tenen com a objectiu principal potenciar la participació dels diferents sectors afectats per a la programació de l'ensenyament no universitari, de manera que hi tenen representació els pares i mares dels alumnes, mestres i professors, personal d'administració i serveis dels centres educatius.  
En el cas del Consell Escolar Municipal hi són representats tots els centres públics i concertats del municipi, els vocals surten escollits d'entre els membres dels consells escolars de cada centre mitjançant una votació.
10 de febrer: Data límit de presentació de candidatures.
13 de febrer: Publicació de candidatures presentades.
17 de febrer: Eleccions  (les eleccions es realitzaran a la planta baixa de Can Ricart)
                        - 9 a 10 h Direccions i Titulars de escoles públiques i concertades.
                        - 13 a 14 h  Mestres i professorat dels centres públics i concertats
                        - 18 a 19 h PAS escoles públiques i concertades
                        - 18 a 19 h Alumnes de les escoles públiques i concertades
                        - 19 a 20 h Pares i mares de les escoles públiques i concertades
 25 de febrer: Constitució del nou Consell Escolar Municipal  (a la sala de plens de l’Ajuntament)

Entre els representants dels pares i mares d'escoles públiques, ha estat escollida la Núria Díaz Sureda, mare de l'escola i que forma del Consell Escolar del nostre centre.

Resultat del procés de votació