dimarts, 21 de setembre de 2010

NOU DOSSIER DE MENJADOR

Benvolgudes famílies,

Ja teniu a la vostra disposició el dossier de menjador per aquest curs 2010-2011. En el dossier hi trobareu tota la informació sobre els horaris, organització, empreses, comunicació amb les famílies, preus, etc...

Recordar-vos que per qualsevol consulta podeu trucar al mòbil de Xerrics (Telf. 679714985) de 9h a 10:30h i de 12h a 15h.

Alguns punts que han canviat respecte el curs anterior i que ens ajuden a un bon funcionament del servei:

1. el menú de dieta (astringent o laxant) es demanarà en funció de necessitats puntuals i caldrà comunicar-ho a Xerrics el mateix dia a través de la bústia o per telèfon de 9h a 10h.

2. els alumnes que per motiu mèdics hagin de sortir de l'escola en horari de migdia podran tornar a dinar sempre que es respectin els horaris de menjador.

3. els alumnes fixos que per qualsevol motiu, o de manera puntual, no es quedin a dinar s'haurà de comunicar Xerrics a través de la bústia o per telèfon abans de les 10h. També s'haurà de comunicar al mestre en l'agenda escolar per tal que entregui el nen/a a la sortida del migdia.

4. els alumnes esporàdics hauran de dipositar a la bústia de Xerrics un tiquet cada dia que vulguin fer ús del servei. Recordem que s'ha d'introduir el tiquet abans de les 9:30h del mateix dia. També és possible dipositar els tiquets a l'inici de la setmana pels nens/es que habitualment es queden els mateixos dies durant la setmana.


5. És importantíssim que les famílies que fan ús del servei d'acollida recullin puntualment als seus fills. La responsabilitat dels monitors vers els infants finalitza a les 18h. Si per alguna raó molt excepcional preveieu algun retard us preguem que truqueu al mòbil de Xerrics.

Dossier de menjador curs 2010-2011

Dades de contacte:

Telèfon de Xerrics (empresa de monitoratge) : 679714985

Email Comissió de menjador: e.hf@orange.es (Esther)

dijous, 16 de setembre de 2010

AJUTS PER A L'ADQUISIÓ DE LLIBRES DE TEXT

Del 15 de setembre fins al 15 d'octubre de 2010 es poden sol.licitar els ajuts per l'adquisició de llibres de text per al curs 2010-2011.

Poden demanar aquests ajuts: Tots els pares, mares o tutors legals de nens i nenes empadronats a Sant Feliu i que cursin educació infantil o primària sempre que cumpleixin els següents requisits:
  1. Haver efectuat el pagament del llibres i disposar del comprovant (rebut o factura detallada)
  2. Si es reben altres ajuts per l'adquisició de llibres, el total dels ajuts NO pot superar el cost total del llibres.
  3. Disposar d'un compte corrent per tal de poder fer la transferència.

Import dels ajuts

  • Per educació infantil: 20€ per alumne/a
  • Per educació primària: 25€ per alumne/a

Com s'ha de sol.licitar l'ajut

Per internet: conecteu-vos al web www.santfeliu.cat/ajuts

Presencialment: us heu de dirigir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, preferentment durant la setmana del 4 a 8 d'octubre de 2010 de 8 a 20 hores, presentant:

  1. Escrit per sol.licitar l'ajut enviat per l'Ajuntament de Sant Feliu a totes les famílies.
  2. Dades bancàries amb els 20 dígits identificatius del compte corrent.
  3. Original del document identificatiu del pare, mare o tutor/a que fa la sol.licitud.
  4. Original del llibre de família o de la partida de naixement.

El pagament es produirà a partir del mes de març del 2011 mitjançant transferència bancària.

SUPRESSIÓ DE COLÒNIES I SORTIDES D'UN DIA SENCER

A partir de la posada en funcionament de la nova Llei d'Educació de Catalunya s'està assistint a un seguit de mesures que suposen una retallada dels recursos de l'escola, que volen imposar un model de gestió que allunyi el professorat i la resta de comunitat educativa de les decisions afectades als centres, i que canvia el calendari escolar sense consens.

Els claustres de professors/es de totes les escoles del municipi han decidit, com a mesura de pressió, no realitzar les activitats de colònies escolars i les sortides d'un dia sencer durant el curs 2010/11.

Sobre aquest tema també podeu consultar l'article publicat al blog de l'Ampa del Salvador Espriu
"Sense colònies" on es comenten altres raons que han dut a prendre aquesta decisió.

dimecres, 15 de setembre de 2010

CALENDARI ESCOLAR 2010 - 2011

Les classes han començat el 7 de setembre de 2010 i acabaran el 22 de juny de 2010.

Durant el període escolar tindran la consideració de vacances escolars:

Nadal : del 23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011 ambdós inclosos.
Setmana d’hivern: del 7 a l’11 de març de 2011
Setmana Santa : del 18 al 25 d’abril de 2011 ambdós inclosos.

Així mateix es consideren dies festius les dates següents:

24 de setembre de 2010, Festa Local
11 d’octubre de 2010, Festa de lliure disposició
12 d’octubre de 2010, Festa Nacional
6 de desembre de 2010, Dia de la Constitució
7 de desembre de 2010, Festa de lliure disposició
8 de desembre de 2010, Dia de la Immaculada
10 de juny de 2011, Dia de lliure disposició

Queden pendents les festes locals de l’any 2011 que determini l’ Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.